Varför är smärtbehandling viktigt?

Vi vet idag mer om smärta och smärtlindring än någonsin. Ökad kunskap gör att vi både kan förebygga och ge rätt smärtlindring till alla våra patienter, stora som små.

Adekvat smärtlindring är en betydelsefull del av ditt barns narkos och operation. En väl fungerande smärtlindring gör att barnet snabbare blir aktivt och rör på sig, något som påverkar både läkning och tillfrisknande.

Personalen kommer fortlöpande förebygga, bedöma behovet av smärtlindring och ge lämplig behandling. Som närstående kan du hjälpa oss att meddela när du uppfattar att ditt barn har ont eller effekten av given smärtlindring är otillfredsställande.

Pojke sover i säng. Mamma klappar honom på huvudet.