Välkommen till Narkoswebben

Här kan barn och ungdomar lära sig mera om kroppen, hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation. Här kan också du som närstående förbereda dig inför ditt barns sjukhusbesök.

En flicka och en pojke i operationsmössor ligger på mage och andas i varsin syrgasmask.

Mötet med sjukvården är en stor och många gånger stressfylld upplevelse för barn och ungdomar. De tvingas möta en ny och främmande omgivning, nya människor och rutiner. Det kan bli aktuellt med undersökningar, provtagningar, behandlingar och kanske också med narkos och operation. Detta är händelser och erfarenheter som de flesta kommer att bära med sig resten av livet och som felaktigt hanterade såväl riskerar att komplicera vård och behandling som påverka barnen fysiskt och psykiskt både på kort och lång sikt.

Bland alla händelser som barn och ungdomar är med om under en sjukhusvistelse hör narkos och operation till det som oroar dem mest. En oro som tyvärr ofta har sin grund i en otillräcklig förberedelse och förståelse inför det som väntar.

Förberedelse är av avgörande betydelse för att etablera trygghet och förståelse hos barn och ungdomar i samband med sjukhusvistelse, narkos och operation. Förberedelse minskar stress och oro, underlättar genomförandet av medicinska procedurer och minskar negativa konsekvenser både i direkt anslutning till händelsen och under lång tid efter. Förberedelse och förståelse är också betydelsefullt för bearbetning av det som skett och för barn och ungdomars framtida relationer med hälso- och sjukvård. Det är därför mycket viktigt att barn och ungdomar både får möjlighet att förbereda sig inför det som ska hända och att bearbeta det de varit med om. För att kunna ta till sig och förstå det de hör, läser, ser och upplever är det också viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att förbereda sig på olika sätt och vid upprepade tillfällen.

Som närstående är du den som känner ditt barn bäst. Du är både en betydelsefull länk mellan barnet och oss som arbetar på sjukhuset och ett viktigt stöd för ditt barn. För att du ska kunna hjälpa och stödja ditt barn är det dock viktigt att du själv känner dig välinformerad och trygg med situationen. Därför bör också du förbereda dig noga inför sjukhusbesöket.

Har du, efter att ha tagit del av denna information fortfarande, obesvarade frågor gällande narkos, operation eller sjukhusvistelsen i allmänhet, ber vi dig att skriva ner dessa och ta med dem till oss på sjukhuset. Låt oss också veta om du eller ditt barn känner stark oro inför det som väntar eller om något annat bekymrar er. Vi finns här för att svara på frågor och hjälpa er.