Vad är smärta?

Smärta är i grunden en funktion för att skydda kroppen mot att råka ut för en skada eller för att minska risken för en allvarlig skada. Utan ett fungerande smärtsystem skulle vi ha svårt att överleva eftersom vi skulle kunna få livsfarliga skador utan att vi märkte det.

Pojke i blå tröja och plåster på pannan putar med munnen och ser ledsen ut.

Efter en skada eller operation går smärtsignaler från det skadade eller opererade området upp till hjärnan där en tolkning av signalerna sker. Smärtupplevelsen består dels av de ingående smärtsignalerna men påverkas också av andra delar som tidigare upplevelser och erfarenheter samt rädsla.

Det är viktigt att komma ihåg att smärta är en individuell upplevelse, som bara den som har smärta kan beskriva. Det innebär att den som har ont har tolkningsföreträde och ingen annan kan säga att man överdriver eller hittar på.

Smärta efter kirurgi är vanligt och kraftigare efter större kirurgiska ingrepp. Normalt avtar smärtan under de första dagarna efter en operation. För ett barn är det viktigt att förklara att smärtan inte kommer att vara för evigt utan avtar successivt. Smärtan varierar under dygnet och det är vanligt att smärtan är mer intensiv under rörelse och mobilisering. Smärta kan finnas även om barnet sover eller spelar datorspel.

Att avleda sin smärta är ett naturligt sätt att hantera en smärtsituation och kan även användas som en del av en smärtbehandling. Det är också viktigt att kunna berätta om man upplever smärta så att man kan få en bra behandling. Det finns med andra ord inget bra med att ”vara duktig och inte klaga på smärta”.