Tonåringar

Tonårstiden är en omvälvande period i en människas liv, fylld av kroppsliga och känslomässiga förändringar. Funderingar och ängslan över att inte vara normal och att inte duga är vanliga.

Tonårskille i svart keps och hoodie tittar ned mot marken.

Tonåringar ser sig själva som alltings medelpunkt. De upplever ofta att ingen någonsin har gått igenom samma saker eller haft samma känslor som dem. Kroppsliga ingrepp och ett ökat behov av hjälp i samband med sjukdom är därför svårt för dem att hantera då det kan upplevas som kränkningar av integriteten.

Tonårstiden är en tid av frigörelse och behov av att få bestämma över sig själv. Tonåringar har ett stort behov av att få dra sig undan och markerar tydligt sin integritet genom att hålla avstånd till sina närmaste. Ett ökat beroende, vilket kan vara en naturlig konsekvens vid sjukdom, kan därför vara svårt att hantera för alla involverade. Bakom en tuff attityd finner man dock ofta en liten, osäker och ängslig människa som är i stort behov av, och innerst inne enormt tacksam över att få hjälp och stöd.

I samband med narkos finns ofta en oro för att vakna upp mitt under operationen eller att inte vakna upp alls efter dess slut. Det förekommer också ofta en oro för att tappa kontrollen, säga något olämpligt eller för att inte kunna hålla urin och avföring.

Tonåringar vill bli betraktade, respekterade och förberedda som vuxna personer. De har oftast tillräckligt med biologisk kunskap för att förstå hur kroppen och organsystem fungerar. De kan tänka hypotetiskt, dra slutsatser från given information och räkna ut konsekvenser av givna handlingar. Tonåringar är därför inte nöjda med att endast veta vad som kommer att ske under en viss procedur eller behandling. De önskar omfattande information om hela vårdförloppet, varför undersökningar och behandlingar görs och vilka effekter de förväntas ha. Tonåringar bör uppmuntras att ställa frågor samt inkluderas i diskussioner, frågeställningar och beslut som rör dem. Förberedelsen bör påbörjas i god tid så att det finns utrymme för eftertanke och funderingar.