Sprutor

-00:00

Sprutor finns i olika storlekar. En del är små och andra lite större. Sprutorna används för att ge dig medicin. Men de här sprutorna har ingen nål, har du sett? Sprutorna passar precis i öppningen i den lilla plastslangen som du får insatt i ett blodkärl. Då kan man ge dig medicin direkt in i blodet utan att behöva sticka dig igen. Smart va?