Smärtbedömning

Efter en operation eller om ditt barn har smärta av annan orsak är det viktigt att regelbundet bedöma smärtan för att kunna ta ställning till hur intensiv den är, var den finns och hur effekten är av aktuell behandling.

Sjuksköterska håller en linjal med ansikten på framför en pojke i en säng.

Att bedöma smärta hos nyfödda och barn kan vara svårt. Hos de minsta barnen görs smärtskattning utifrån olika slags beteenden. Beroende på barnets ålder och utveckling kan man därefter bedöma smärta med olika mätverktyg. I detta hänseende är en ansiktsskala och sifferskala vanligt förekommande verktyg som uttrycker smärta genom olika ansiktsuttryck eller på en skala från 1 till 10.