Reaktioner och biverkningar

Barns reaktioner och eventuella biverkningar på narkos är individuella. Både före, under och efter narkos och operation sker ett intensivt arbete för att undvika och lindra eventuella biverkningar. Trots detta kan nedanstående övergående reaktioner och biverkningar förekomma:

  • Trötthet och yrsel
  • Oro
  • Illamående och kräkningar
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Obehag från området där infarten/plastslangen till blodbanan sitter.
  • Besvär från eventuella katetrar, dränage och förband.
  • Smärta