Plåster plastslang

-00:00

Det är viktigt att plastslangen sitter fast ordentligt. Därför brukar man tejpa den noga med ett speciellt plåster. Ibland sätter man en linda över plåstret också. Då behöver du inte vara rädd för att något ska lossa, nej du kan röra dig och leka nästan precis som vanligt.