På uppvakningsavdelningen

Efter avslutad operation flyttas ditt barn till uppvakningsavdelningen. Du kommer att bli kontaktad när det är dags för dig att komma dit. Se därför till att du finns tillgänglig på telefon, i väntrum eller på vårdavdelningen.

Tonårstjej sover i sin säng på uppvakningsavdelningen. Mamma sitter bredvid.

Uppvakningsavdelningen är vanligtvis ett stort rum där flera patienter i olika åldrar vårdas. Ingen får äta eller dricka på uppvakningsavdelningen eftersom det kan vara störande både för ditt barn och andra nyopererade patienter.

Mobiltelefoner får vara påslagna i tyst läge. Du får gärna skicka sms men du bör lämna uppvakningsavdelningen om du behöver ringa ett telefonsamtal.

Vissa barn och ungdomar är ledsna och behöver tröst men de flesta är trötta och mår bäst av att få vakna i sin egen takt. Alla får andas syrgas som flödas framför ansiktet. Noggrann övervakning sker av bland annat andning, puls och syresättning. När ditt barn uppfyller kriterierna för utskrivning från uppvakningsavdelningen får ni återvända till vårdavdelningen eller åka hem.