Operationsredskap

-00:00

När kirurgen opererar dig används olika redskap. Olika redskap behövs för olika operationer. Några redskap som kirurgen ofta använder och som du säkert känner igen är kniv, sax och pincett. Redskapen används för att ta bort sådant som inte är bra i kroppen eller för att laga skadade kroppsdelar. Saxen behövs också för att klippa av alla trådar när man sytt ihop såret. På sjukhusspråk kallas redskapen ofta för instrument.