Om Narkoswebben

Det är på Internet barn och ungdomar leker, söker information, förbereder sig och lär. Just därför finns vi här!

Tre flickor ligger i gräset och tittar på en mobiltelefon.

Dagens barn och ungdomar har den unika erfarenheten av att ha varit omgivna av digital media sedan födseln. Internetanvändningen ökar stadigt, går allt längre ner i åldrarna och anges av barnen själva som den primära informationskällan också inför kontakt med hälso- och sjukvård. Forskning visar också att barn och ungdomar tar till sig webbaserad information bättre än när den förmedlas via exempelvis traditionella tryckta informationsbroschyrer. Webbaserad information och förberedelse ger oss en unik möjlighet att nå barn och ungdomar på deras naturliga plattform och att engagera dem som en del av sin egen vård.

På Narkoswebben kan barn och ungdomar lära sig mera om kroppen, hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation. Narkoswebben är framtagen för att passa alla, oberoende av ålder och utvecklingsnivå, såväl innehållsmässigt, tekniskt, pedagogiskt som språkligt.

Narkoswebben, som funnits tillgänglig sedan 2006, är idag en etablerad del av svensk barnsjukvård och har i tillägg besökare ifrån ett 120-tal olika länder varje månad. Narkoswebben har öppen access, är fri att länka och kan, eftersom allt innehåll på sidan är generellt gällande, användas oavsett lokala rutiner.

Narkoswebben är inte vilken webbsida som helst. Här är handlar det om att nå barn och ungdomar i en mycket sårbar situation, när de är sjuka, rädda och ska vara med om något de kanske tycker är obehagligt och läskigt. Narkoswebben är utvecklad, medicinskt kvalitetssäkrad, kontinuerligt uppdaterad och faktagranskad både av målgruppen och erfarna specialister inom anestesi, barn- och ungdomssjukvård från Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige. Allt innehåll är grundat i klinisk och vetenskaplig evidens.

Karolinska Universitetssjukhuset logotyp