Narkoswebbens ordlista

Anestesi
Anestesi är samma sak som narkos.
Den som ska opereras får sovmedicin eller
sovluft och sover gott hela operationen.
Man får också medicin så att man inte har ont alls.

Bearbetning
Efter operationen kan man behöva tänka på och
prata om det som hänt, för att må bra.
Det kallas för att bearbeta det som hänt.

Bedövning
Bedövning är medicin eller salva som gör att man inte har ont.

Biverkning
Ibland mår man dåligt av medicin.
Då säger man att medicinen har biverkningar.
En biverkning kan vara att må illa.

Blodbana
En blodbana är ett rör som blodet åker i inuti kroppen.
Kallas också för blodkärl eller blodåder.

Dränage
Efter en operation kan kroppen ha för mycket vätska i sig.
Ett dränage är en slang som tar bort vätskan.

Injektion
Injektion är när man får en spruta med medicin.

Kateter
En kateter samlar upp kiss när man inte
kan kissa efter en operation.
Ofta är det en liten plastslang in i kissblåsan så
att kisset kommer till en plastpåse.

Kirurg
En kirurg är den läkare som opererar.

Läkare
En läkare är en doktor.

Läkemedel
Läkemedel är samma sak som medicin.

Morfin
Morfin är medicin som gör att man inte har ont.
Det är en vanlig medicin efter en operation.
Morfin hjälper bra mot smärta.

Narkos
Den som ska opereras får sovmedicin och
sov-luft och sover gott hela operationen.
Man får också medicin så att man inte har ont alls.
Narkos är samma sak som anestesi.

Narkosgas
Narkosgas är sovluft. Det är medicin som man andas in.
Den gör att man sover under hela operationen.

Narkosläkare
En doktor som är duktigt på hur man får
den som ska opereras att sova och inte känna något.
Narkosläkaren jobbar med att söva den som ska opereras.
Narkosläkare kallas också för Anestesiolog.
Ibland säger man också sovdoktor.

Narkossjuksköterska
En sköterska som är duktigt på hur man får
den som ska opereras att sova och inte känna något.
Hon eller han jobbar med att söva den som ska opereras.
Ibland säger man också sovsjuksköterska.

Operation
En operation är när doktorn undersöker eller lagar någonting som är
trasigt eller fel inne i kroppen.
Ett brutet ben är en skada som kan
behöva opereras.

Operationsavdelning
Den delen av sjukhuset där man opererar människor.

Operationssjuksköterska
Operationssjuksköterskan jobbar på sjukhuset och
kan mycket om hur man gör vid operationer.
Hon eller han arbetar tillsammans med kirurgen på operationen.

Patient
Den som är sjuk eller ska opereras och
kommer till sjukhus kallas för patient.

Reaktion
Hur man mår av medicin eller operation kallas för reaktion.
Om barnet är oroligt eller trött kan det vara en
reaktion på någon medicin eller på operationen.
Alla barn reagerar olika.

Ryggbedövning
Ryggbedövning är medicin som man får i en slang i ryggen.
I ryggen finns många nerver.
Medicinen stänger av nerverna ett tag så
att man får mindre ont.

Sjukhusvistelse
Den tid då man är på sjukhuset kallas sjukhusvistelse.
Att man vistas på sjukhus betyder att man är på sjukhus.

Smärtlindring
Medicin som gör att man inte har ont.
Smärtlindring får man innan operationen,
medan man opereras och
efter operationen.

Syrgas
Alla människor behöver syre.
Syre finns i luften.
Syrgas är luft med extra mycket syre i.
Syrgas är bra för kroppen.
Man får andas syrgas både före, under och efter operationen.

Söva
När man blir sövd får man sovmedicin så att man sover hela operationen.
Man får också medicin så att man inte känner någonting eller har ont.

Uppvakningsavdelning
Den del av sjukhuset dit den som är opererad kommer
efter operationen.
Här får den som blivit opererad vakna.

Väntrum
Ett rum i sjukhuset där man får vänta.
Ofta finns tidningar, böcker och leksaker i väntrummet.
Föräldrar och barn väntar i väntrummet.
Föräldrar kan vänta i väntrum när barnet opereras.