Narkos

Narkos (anestesi) är mycket vanligt bland barn och ungdomar.

Pojke och flicka leker med sprutor och andningsmask.

Narkos betyder att barnet är helt nedsövt och får smärtlindring. Valet av narkosform baseras på barnets ålder, typ av operation samt barnets tillstånd. Inledningen av narkos sker genom att läkemedel injiceras i ett blodkärl eller genom att barnet får andas in narkosgas genom en sovmask. Narkosen underhålls sedan genom tillförsel av en kombination av narkosgas, läkemedel i blodet samt lokalbedövningsmedel.