Medicinpump

-00:00

Ibland används olika pumpar för att ge dig vätska och mediciner in i blodet. Pumparna hänger ofta på sängen eller på en ställning bredvid sängen. På pumparna kan personalen ställa in hur mycket medicin du ska få och hur snabbt det ska ges till dig. Pumparna piper och tjuter när medicinen är slut eller personalen behöver kolla till något annat. Ibland när apparaterna piper kan det hjälpa med att ändra läge på den kroppsdel där plastslangen sitter.