6 / 33
Sjuksköterska sticker en nål i Lucas handrygg för att sätta in en liten plastslang i ett blodkärl.
-00:00
Bedövningssalvan var superbra! Jag kände nästan ingenting när sjuksköterskan stack ett hål i huden med en liten nål. När sticket var klart slängde sjuksköterskan nålen så att bara plastslangen fanns kvar i mitt blodkärl.