13 / 33
Sjuksköterskor i gröna sjukhuskläder hjälper blond pojke att flytta från sin sjukhussäng till en operationssäng.
-00:00
Där lyftes jag över till en annan säng som var varm och skön, och så fick jag en konstig kudde under huvudet.