Förskolebarn (3–6 år)

Förskolebarn lever i en värld fylld av fantasi och magiska föreställningar. I deras tankevärld blandas saker ihop och förknippas med varandra.

Pojke ger katt en spruta.

Ofta kastar de om ordningsföljden mellan orsak och verkan, vilket kan medföra att symptom och sjukdomar uppfattas på ett felaktigt sätt. De har också svårt att skilja mellan en yttre och inre verklighet. Smärta kan därför tolkas som något utifrån kommande.

Barn i denna åldersgrupp har en grov uppfattning om vad som finns inuti kroppen. De upplever alla kroppsdelar som sårbara och är mycket rädda för kroppsskada. Det är därför viktigt att betona vilken kroppsdel som ska behandlas och vilka som inte är inblandade.

Förskolebarn känner lätt skuldkänslor och det är därför viktigt att berätta för dem att de inte är skuld till sjukdomen eller situationen. Rädslan för det okända i form av troll, spöken eller maskeradmasker är stor fram till skolåldern. Vissa barn kan därför reagera med rädsla då de möter personal som bär mössa och munskydd.

Förberedelse av till barn i denna åldersgrupp ska vara kort och enkel. Barnen lär sig genom lek och en doktorsväska kan därför vara mycket användbar. Förskolebarn har en begränsad tidsuppfattning. Förberedelsen bör därför spridas ut över en vecka där detaljerna ges en till två dagar före sjukhusbesöket.