Förberedelse inför narkos

I samband med narkos är barnets hälsotillstånd av största betydelse. Du kommer därför att behöva svara på frågor gällande:

Pojke och mamma pratar med doktor.
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar.
 • Allergier
 • Aktuella och nyligen använda mediciner (senaste månaden).
 • Tidigare narkoser och eventuella problem i samband med dessa.
 • Släktingar som har haft problem med narkos.
 • Aktuell vikt
 • Lösa tänder
 • Åksjuka
 • Användning av tobak
 • Graviditet
 • Tidigare erfarenheter och reaktioner i samband med sjukvårdskontakt.

Tänk särskilt på att meddela narkospersonalen om ditt barn är eller nyligen har varit förkyld eller har andra problem från luftvägarna. Det ökar risken för komplikationer i samband med narkos och att operationen kan behöva genomföras vid ett senare tillfälle.