Fasta

Det är mycket viktigt att ni följer de instruktioner om fasta ni fått från sjukhuset.

Pojke håller händerna framför munnen.

Anledningen till detta är risken för kräkning vilket, i samband med narkos, kan medföra mycket allvarliga komplikationer i luftvägar och lungor. Var därför alltid ärlig när du uppger ditt barns fastetid även om det skulle innebära att ni kanske behöver vänta eller att operationen behöver genomföras senare.

Vid fasta i samband med narkos skiljer man mellan olika livsmedel beroende på hur snabbt de lämnar magsäcken. Vätska kräver en kortare fastetid än fast föda. Olika drycker kräver dock olika långa fastetider. Juice och drickyoghurt kräver exempelvis längre fastetid än vatten, saft, läskedryck med kolsyra och kaffe. Bröstmjölk och mjölkersättning är ett mellanting mellan vätska och fast föda.

Kontakta sjukhuset om något är oklart i de fasteinstruktioner ni fått.