Bedövningssalva

-00:00

När du ska opereras behöver du få ett stick för att få en liten plastslang insatt i ett blodkärl. För att sticket ska kännas mindre kommer du att få en salva som trollar bort känseln i huden. Man brukar säga att huden blir bedövad. Ibland finns salvan i ett speciellt plåster och ibland i en tub. Båda sorter bedövar huden lika bra.