Bearbetning

Bearbetning av händelser, upplevelser och känslor från sjukhusvistelsen är viktigt både för barn och ungdomars förståelse och lärande, välmående och framtida relationer med hälso- och sjukvård.

För att kunna ta till sig och förstå det de varit med om är det också viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att bearbeta det de varit med om på olika sätt och vid upprepade tillfällen. Barn och ungdomar med tidigare sjukvårdserfarenhet är inte är skyddade från rädsla, tankar och funderingar. Nej, de har behov att trygghet och bearbetning precis som andra barn. Deras upplevelser har dessutom troligen förändrats i takt med upplevda erfarenheter, tillväxt och utveckling. Det är därför viktigt att du som närstående skaffar dig en bild av barnets aktuella upplevelse och anpassar bearbetningen till just ditt barn.

Prata med ditt barn om vad som hänt och hur de upplevde sjukhusvistelsen. Uppmuntra till att ställa frågor och uttrycka känslor och funderingar. Igenkänning, återskapande av situationer och händelser och att få ”knyta ihop säcken” är en viktig del av barn och ungdomars bearbetning efter en sjukhusvistelse. Det är också viktigt att de ges möjlighet att spegla och reflektera över sina egna upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra som varit i samma situation. Här kan Narkoswebben vara till stor hjälp. Vi vill därför uppmana dig som förälder att uppmuntra ditt barn att besöka Narkoswebben och Narkoswebbens sociala medier regelbundet också efter sjukhusvistelsen.

Pojke med blå runda glasögon ligger i sängen och tittar på en läsplatta.