Barnperspektiv och barnets perspektiv

Barns och vuxnas perspektiv och upplevelser av situationer och händelser skiljer sig ofta åt. Det som är betydelsefullt för oss vuxna kanske går barnen och ungdomarna snabbt förbi medan det vi gör i bara farten kan vara det som bekymrar dem mest.

Pojke i operationsmössa står bakom flicka och kramar henne.

Ett barnperspektiv baseras på vuxnas uppfattningar om barnens upplevelser och känslor medan barnets perspektiv innebär att man lyssnar på och tar hänsyn till barnets uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av sammanhang och situationer.

För att på bästa sätt kunna bemöta barn och ungdomars behov i samband med sjukhusvistelse, narkos och operation, är det viktigt att veta vad de funderar på, hur de tänker, känner och upplever olika situationer och händelser. Det är därför viktigt att du tar dig tid att lyssna på, bemöta och respektera ditt barns perspektiv av det som väntar eller det som hänt.

Betona för ditt barn att inga frågor är löjliga eller felaktiga att ställa. Var lyhörd för frågor, ansiktsuttryck och signaler som avslöjar vad barnet känner. Luras aldrig. Berätta för barnet att det ska opereras och säg aldrig att det inte kommer att göra ont om det finns minsta risk att det som utförs kan vara obehagligt.