Barn upp till 3 år

Som närstående till ett litet barn som ska sövas och opereras är du troligtvis den som upplever mest ängslan och oro. Dina känslor är helt normala. Du kan dock känna dig lugn och trygg eftersom personalen på operationsavdelningen har stor kunskap och erfarenhet av att söva och omhänderta barn i alla åldrar.

Nalle med bandage runt huvudet ligger i en säng.

Spädbarn, upp till 3 månaders ålder, kan vanligtvis lätt separeras från sina närstående och finna trygghet hos dem som tar hand om dem. I takt med att barnet växer utvecklas ett behov av upprepningar och rutiner för att skapa trygghet. Perioder av rädsla för främmande människor är naturligt. Som närstående kan du genom din närhet och vanliga rutiner förmedla trygghet till ditt barn.

En kort och enkel förklaring om vad som ska hända räcker till barn i denna åldersgrupp. Berätta förslagsvis om en docka som är sjuk och ska åka till sjukhuset. Visa på dockan och förklara sedan att samma sak kommer att hända med dem. Undvik att tala om vad som finns eller ska göras inuti kroppen – små barn förstår inte sådana detaljer. Barn under 3 års ålder har en ofullständig tidsuppfattning och bör därför inte förberedas för tidigt. Dagen före eller samma dag som sjukhusbesöket är en lämplig tidpunkt.