Vanliga reaktioner på sjukhusvistelse

Barn och ungdomars reaktioner på sjukhusvistelse, narkos och operation skiljer sig åt beroende på ålder och utvecklingsnivå, diagnos och behandling, tidigare sjukvårdserfarenhet och vad de varit med om på sjukhuset.

Flicka med nalle i famnen ser ledsen ut.

För en del barn och ungdomar tycks sjukhusvistelsen gå obemärkt förbi medan andra reagerar kraftigare. Vissa reagerar direkt och andra först när de har kommit hem, efter dagar, veckor eller kanske inte förrän inför nästa sjukvårdskontakt. Ibland är reaktionerna svårtolkade och uppträder vid en tidpunkt eller i en situation som inte alls har med sjukvård att göra.

Barn och ungdomars reaktioner kan bestå av bland annat en ökad oro och ängslighet, nedstämdhet, fysisk inaktivitet och av mat- och sömnrubbningar. Ingen av dessa reaktioner är farliga men det är viktigt att du som närstående förstår att de kan komma, är uppmärksam på och finns tillgänglig för att hjälpa ditt barn om de uppträder. Många barn har ett ökat behov av närhet för att känna trygghet. Detta ger sig ofta i uttryck som en önskan om att finnas nära dig som närstående på dagarna och sova tillsammans med dig på nätterna.

Vi vill uppmana dig som närstående att vara lyhörd för barnen och ungdomarnas känslor, tankar och funderingar och att ge dem både den tid och närhet de behöver för att känna trygghet. Tänk också på att dina egna känslor lätt förs över till ditt barn. Försök att bibehålla lugn och trygghet även i de stunder du upplever det motsatta. Dra dig aldrig för att kontakta sjukvården om du har frågor och funderingar. Vi finns här för att hjälpa och stödja er.