På uppvakningsavdelningen


Efter avslutad operation flyttas barnet till uppvakningsavdelningen. Kirurgen kommer i de flesta fall och informerar om operationens resultat. Det är därför bra om du befinner dig i väntrummet vid beräknad tid för operationsslut. Personal hämtar dig från väntrummet och visar vägen till uppvakningsavdelningen.

Uppvakningsavdelningen är en stor sal med plats för flera barn i olika åldrar. Där är det tillåtet för två föräldrar/närstående att närvara. Syskon får inte medfölja. Varken barn eller föräldrar får äta eller dricka på uppvakningsavdelningen eftersom detta kan vara störande för de barn som är fastande. Ytterkläder och stora väskor ber vi er lämna kvar på vårdavdelningen eller i låsbar garderob i väntrummet. Mobiltelefoner kan störa medicinteknisk utrustning och är mycket störande för barn som vaknar efter narkos, de skall därför vara avstängda.

Vissa barn är ledsna och behöver tröst men de flesta är trötta och mår bäst av att få vakna i sin egen takt. Alla barn får andas syrgas vilken flödas framför ansiktet. Noggrann övervakning sker av bland annat andning, puls och syresättning.

Barns reaktion och eventuella biverkningar på narkos är högst individuella. Såväl under som efter narkos sker ett intensivt arbete för att undvika och lindra biverkningarna. Trots detta kan bland annat följande biverkningar förekomma

  • Trötthet och yrsel
  • Illamående och kräkningar
  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Obehag från området där infarten/plaströret till blodbanan sitter
  • Besvär från eventuell urinkateter och dränage

Regelbunden smärtlindring ges till alla barn som genomgått en operation så länge behovet kvarstår. Efter vissa ingrepp ges smärtlindring kontinuerligt via en sprutpump. Personalen på uppvakningsavdelningen bedömer fortlöpande behovet av smärtlindring och ger lämplig behandling. Som förälder/närstående kan du hjälpa till att meddela när du uppfattar att ditt barn har ont.

När barnet uppfyller kriterierna för utskrivning från uppvakningsavdelningen får barnet återvända till sin hemavdelning.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype