Risker vid narkos


På Astrid Lindgrens Barnsjukhus sövs årligen ca 6500 barn, i åldern 0-18 år, inför undersökningar, behandlingar och operationer. Många av de narkoser som genomförs är rutinmässiga medan andra kräver omfattande och individuellt anpassade förberedelser i samarbete med andra specialister. Efter många års utveckling av utrustning, mediciner, rutiner och kunskap har riskerna i samband med narkos reducerats väsentligt och säkerheten är numera mycket hög. Rutinmässig övervakning av bland annat andning, syresättning och hjärtfunktion samt rutiner för förberedelse inför narkos har bidragit till detta. Mer detaljerad information och svar på frågor kan ges av narkosläkaren.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype