På operationsavdelningen


Vid ankomst till operationsavdelningen får en förälder/närstående följa med in på operationssalen. Medföljande får klä sig i skyddsrock, mössa och skoskydd. Därefter flyttas barnet över till operationsbordet och körs in på operationssalen. Då barnet förbereds för narkos får förälder/närstående sitta bredvid. När narkosläkemedel sprutas in i blodet sker insomnandet mycket snabbt. Då barnet har somnat får medföljande tillsammans med personal gå ut till närliggande väntrum.

Många föräldrar upplever det snabba insomnandet och överlämnandet av sitt barn i andras händer som svårt och oroande. Det är då bra att tänka på att barnet, under hela narkosen, övervakas av särskilt utbildad personal och med hjälp av speciell övervakningsutrustning.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype