Narkoswebben


Rädslan för det okända kan vara svår i alla åldrar, i synnerhet för barn som många gånger har en livlig fantasi och en begränsad förståelse. Förberedelse inför obehagliga och främmande situationer har stor betydelse för att reducera barns stressupplevelser. Därför är det viktigt att barn och deras närstående informeras om vad som kommer att hända på sjukhuset.

Närstående är en viktig länk mellan barnet och oss som arbetar på sjukhuset. För att du som närstående ska kunna vara delaktig och vara ett stöd för barnet är det viktigt att du själv känner dig välinformerad och trygg med situationen.

På narkoswebben kan barn och vuxna kan lära sig mer om hur det är att vara på sjukhus och om vad som händer före, under och efter narkos och operation. Här kan man gå på sjukhusäventyr tillsammans med sjukhusets clowner, träffa miniorspionen Hilding Vilding, pyssla och måla, titta på film, spela spel, läsa bloggar och träffa barn i olika åldrar som har legat på sjukhus.

Här finns information om olika former av narkos, bedövning, smärtlindring och svar på vanligt förekommande frågor ställda av barn och vuxna. Här finns också förslag på hur man som närstående kan förbereda både sig själv och barn i olika åldrar inför sjukhusbesöket. Ett bra sätt att förbereda sig är att läsa böcker, därför finns här även litteraturtips för både barn och vuxna.

Narkoswebben kan också användas för bearbetning av det som har skett när barnet kommer hem igen efter sjukhusvistelsen. Informationen på narkoswebben kan vidare erbjudas till syskon, kompisar och andra i barnets närhet. De har ofta frågor och funderingar omkring vad som sker med den som är inlagd på sjukhus för att sövas och opereras.

All information på narkoswebben är framtagen för att vara generellt gällande. Det gör att narkoswebben kan användas av barn och deras närstående oberoende av vilket sjukhus man ska vårdas på.

Narkoswebben är framtagen och drivs av anestesisjuksköterska Gunilla Lööf och anestesiolog Ulf Lindsten vid barnanestesisektionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. All information på narkoswebben är granskad och godkänd av medicinskt ansvarig chef på barnanestesisektionen.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype