Olika former av narkos och bedövning


Ordet narkos är synonymt med anestesi som betyder utan känsel. När en operation eller en undersökning görs kan olika former av narkos eller bedövning användas. Valet av narkosform baseras på barnets ålder, typ av operation samt barnets tillstånd. Beslut och ansvar för detta tar narkosläkaren efter bedömning och samtal med barn och föräldrar inför narkosen.

Allmän narkos

Allmän narkos är mycket vanligt och betyder att barnet är helt nedsövt och får smärtlindring. Inledningen av denna narkosform sker vanligen genom att narkosläkemedel sprutas direkt i ett blodkärl eller att barnet får andas in narkosgas via en andningsmask. Narkosen underhålls sedan med narkosgas eller kontinuerlig tillförsel av sömnmedel till blodet, samt smärtlindrande läkemedel.

Regional anestesi

Regional anestesi innebär att lokalbedövning injiceras nära ett nervrikt område. Detta medför bedövning av nervens utbredningsområde. Denna bedövning ges så gott som alltid då barnet sover. Till barn används regional anestesi företrädesvis som komplement till allmän narkos för att ge smärtlindring under och efter operation. En form av regional anestesi är ryggbedövning.

Lokalbedövning

Lokalbedövning innebär att ett läkemedel appliceras på eller injiceras under huden. Oavsett hur läkemedlet administreras förhindras smärtöverföring i de nervtrådar som kommer i kontakt med medlet så att området bedövas. En form av lokalbedövning är EMLA-kräm som barnet får innan infarten till blodbanan sätts. Lokalbedövning används också i kombination med allmän narkos för att ge smärtlindring under och efter operation.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype