Förberedelser inför narkos


I samband med narkos är barnets hälsotillstånd av största betydelse. Narkospersonalen kommer därför att ställa en rad frågor. Det är därför bra att i förväg ha tänkt igenom följande:

Frågor för alla

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Allergier
  • Aktuella och nyligen (senaste månaden) använda mediciner
  • Tidigare narkoser och eventuella komplikationer i samband med dessa
  • Släktingar som har haft problem i samband med narkos
  • Aktuell vikt
  • Lösa tänder
  • Åksjuka

Extra frågor för ungdomar

  • Användning av tobak
  • Graviditet

Tänk särskilt på att meddela narkospersonalen om barnet har, eller nyligen har haft, sjukdomar i luftvägarna i form av lunginflammation, luftrörskatarr, falsk krupp, halsfluss eller kikhosta. Glöm inte heller att berätta om barnet varit förkylt nyligen. Symptom på sjukdomar i luftvägarna är exempelvis feber, hosta, andningsbesvär, nästäppa och rinnande näsa. Dessa sjukdomar ökar risken för komplikationer i samband med narkos och kan medföra förlängd vårdtid eller att operationen skjuts upp. Det är också viktigt att du meddelar om barnet har lätt för att må illa och kräkas, exempelvis i samband med bilåkning.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype