Litteraturtips för vuxna


Bischofberger, E., Dahlquist, G., Edwinson-Månsson, M., Tingberg, B. & Ygge, B. Barnet i vården. Liber, 2004.

Kreuger, A. Barnet och sjukvården. Studentlitteratur, 2000.

Tamm, M. Barn och rädsla. Studentlitteratur, 2003.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype