Fasta


För barnets säkerhet är det mycket viktigt att följa de individuella fasteinstruktioner som sjukhuset anger. Detta på grund av risk för kräkning i samband med narkos vilket kan orsaka mycket allvarliga komplikationer i luftvägarna.

När man pratar om fasta i samband med narkos skiljer man mellan olika livsmedel beroende på hur snabbt de lämnar magsäcken. Vätska stannar kortare tid i magsäcken än fast föda. Vätska kräver därmed en kortare fastetid än fast föda. Observera att olika drycker kräver olika lång fastetid. Apelsinjuice, drickyoghurt och läskedrycker med kolsyra kräver exempelvis längre fastetid än vatten, äppeljuice och kaffe. Bröstmjölk och mjölkersättning är ett mellanting mellan vätska och fast föda. Om något är oklart i de individuella instruktionerna, kontakta barnets vårdavdelning på sjukhuset.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype