Bemötande av barn med smärta


Bemötandet av ditt barn måste anpassas efter ålder och utveckling. Mindre barn är i större behov av en trygg miljö och stöd av sina föräldrar jämfört med tonåringar som har ett stort behov av integritet och kontroll. Därmed inte sagt att föräldrarna inte är betydelsefulla.

Några viktiga huvudpunkter när det gäller barn med smärta:

  • Rädsla är vanligt i alla åldersgrupper. Ta reda på om ditt barn är rädd och för vad.
  • Ge barnet tillräckligt med tid för information inför exempelvis ett sjukgymnastiktillfälle eller en blodprovstagning.
  • Ge alltid uppmuntran även när det inte gick att genomföra det som förberetts.
  • Var ärlig. Säg inte att det inte kommer att göra ont om det finns minsta risk att det som utförs kan vara obehagligt.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype