Behandling med läkemedel


Ofta används en kombination av flera läkemedel för att ge bästa möjliga smärtlindring. Genom att ge smärtlindring regelbundet och förhindra smärta behöver ofta mindre mängder läkemedel ges. Dessutom minskar risken för förstoppning och illamående. Bra smärtlindring gör också att barnet snabbare blir aktivt och rör sig.

En annan metod är att ge lokalbedövning i en tunn slang som kan läggas direkt i såret eller vid nerver som försörjer det opererade området. Lokalbedövningsmedel ges som upprepade doser eller kontinuerligt som dropp. När en ryggbedövning används påverkas urinblåsan många gånger av bedövningen vilket gör att barnet inte känner när det blir kissnödigt. Barnet har därför i de flesta fall även en slang in i urinblåsan. Denna slang kan göra att barnet känner sig kissnödig även då urinblåsan är tömd. Den tunna plastslangen utgör inget hinder för barnet att ligga på rygg i sängen. En ryggbedövning kan även påverka styrkan och känslan i benen. Det är viktigt att barnet har fått information om detta före operationen.

En tecknad bild av en smärtpump.

Denna smärtpump används till olika typer av smärtlindring. För läkemedel som ges direkt via ett dropp in i blodbanan och vid tillförsel av lokalbedövningsmedel för att bedöva nerver.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype