Bedömning av smärta


Efter en operation eller om ditt barn har smärta av annan orsak är det viktigt att regelbundet bedöma smärtan för att kunna ta ställning till hur intensiv den är, var den finns och hur effekten är av aktuell behandling.

Att skatta smärta hos nyfödda och barn är svårt. Hos de minsta barnen görs smärtskattning utifrån olika slags beteenden. Beroende på barnets ålder och utveckling kan man därefter bedöma smärta med olika mätverktyg. Ansiktsskala som uttrycker smärta genom olika ansiktsuttryck och sifferskala där barnet uttrycker sin smärta på en skala från 1 till 10.

Smärtskala med ansikten

Barn med funktionshinder kan vara svåra att bedöma med ovan nämnda skalor. Det gör att smärta hos dessa barn ofta underskattas. För att kunna ge en bra smärtlindring är det därför viktigt att ta reda på hur barnet uppför och uttrycker sig normalt. Här är du som närstående mycket betydelsefull.

twitter icon

Astrid Lindgrens Barnsjukhus | Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm


© Karolinska Universitetssjukhuset

mail
Logotype