ความเสี่ยงจากการวางยาสลบ


ทุกๆ ปีจะมีการให้ยาสลบแก่ผู้ป่วยอายุระหว่าง 0 - 18 ปี ที่เข้ารับการตรวจรักษาและการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กแอสตริด ลินด์เกรน (Astrid Lindgren Children’s Hospital) เป็นจำนวนถึง 6500 ราย ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจรักษาหรือผ่าตัดตามปกติ แต่มีบางรายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะต้องประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ อุปกรณ์การแพทย์ ยา วิธีการปฏิบัติ และความสามารถที่วิวัฒนาการก้าวหน้ามาเป็นเวลาหลายปีได้ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการวางยาสลบลดลงไปมาก การติดตามสังเกตสภาวะการหายใจ การไหลเวียนของโลหิต และระดับอ็อกซิเจน (Oxygen saturation) อย่างต่อเนื่อง และวิธีการเตรียมการวางยาสลบมีส่วนช่วยพัฒนาในเรื่องนี้ด้วย วิสัญญีแพทย์ที่คุณพบจะสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่คุณต้องการทราบได้อย่างละเอียดมากขึ้น

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype