Khatarta suuxinta


Isbitaalka Astrid Lindgren waxaa lagu suuxiyaa sanadkii 6500 oo ilmood, dádooduna u dhaxayso 0-18 oo la qalaayo ama la baaraayo. Suuximahaas intooda badan waa suuximo caadi ah oo markasta la sameeyo, waxaase jira qaar u baahan qorshayn dheer kuna habboon qofka la siinayo lalana kaashanayo khubara kale. Horumar dheer oo xagga qalabka, daawada, qaabka loo qabanaayo hawsha iyo aqoontu waxay keeneen in khatarta ka imaan kadha suuxintu inay aad u yaraato iskuhallaynta qalabka, daawada iyo aqoontu hadda aad bay u saraysaa. Ilaalinta joogtada ah ee neefsashada, sida jidhku u qaadanayo naqaska iyo shaqada wadnaha iyo weliba diyaar garaynta suuxinta ka horraysa oo si wanaagsan looga shaqayey ayaa u sabab ah in la gaaro natiijooyinkaas wanaagsan. Suáalo intaas ka faahfaahsan iyo jawaaba waxaa laga helayaa takhtarka suuxinta.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype