Risiko som følge av narkose


På Astrid Lindgrens Barnsjukhus får hvert år ca 6500 barn i alderen 0-18 år narkose i forbindelse med undersøkelser og operasjoner. Mange av de narkosene som gjennomføres er ren rutine, mens andre krever omfattende og individuelt tilpassede forberedelser i samarbeid med andre spesialister. Etter mange års utvikling av utstyr, medisiner, rutiner og kunnskap har risiko som følge av narkose blitt vesentlig redusert og sikkerheten er nå meget høy. Rutinemessig overvåkning av blant annet pust, oksygeninnhold i blodet og hjertefunksjon samt rutiner for forberedelse i forkant av narkose har bidratt til dette. Mer detaljert informasjon og svar på spørsmål kan gis av anestesilegen.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype