Κίνδυνοι με τη νάρκωση


Στο Παιδιατρικό νοσοκομείο Astrid Lindgren κοιμίζονται κάθε χρόνο περίπου 6500 παιδιά, στις ηλικίες 0-18 χρονών, πριν κάποια εξέταση ή εγχείρηση. Πολλές από αυτές τις ναρκώσεις είναι διαδικασίες ρουτίνας ενώ άλλες απαιτούν εκτεταμένες και εξατομικευμένες προετοιμασίες σε συνεργασία με άλλους ειδικούς γιατρούς. Μετά από πολύχρονη εξέλιξη των μηχανημάτων, των φαρμάκων, των διαδικασιών και της γνώσης οι κίνδυνοι σε σχέση με τη νάρκωση έχουν μειωθεί σημαντικά και ο βαθμός ασφάλειας είναι τώρα πια πολύ υψηλός. Στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει η συστηματική παρακολούθηση μεταξύ άλλων της αναπνοής, της οξυγόνωσης και της καρδιακής λειτουργίας. Πιο αναλυτικές πληροφορίες και απαντήσεις στις ερωτήσεις σας μπορούν να σας δοθούν από τον αναισθησιολόγο.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype