Anestesiaan liittyvät riskit


Astrid Lindgrenin lastensairaalassa annetaan vuosittain anestesialääkitystä 6 500 potilaalle, jotka ovat 0–18-vuotiaita ja jotka tulevat tutkimuksiin tai kirurgisiin toimenpiteisiin. Monet näistä tapauksista ovat rutiinitoimenpiteitä, mutta tietyt tapaukset edellyttävät huolellista harkintaa ja eri alan asiantuntijoiden yhteistyötä. Vuosien mittaan tapahtuneen laitteiden, lääkkeiden, toimintatapojen ja osaamisen kehityksen myötä anestesiaan liittyvät riskit ovat vähentyneet merkittävästi. Riskejä ovat vähentäneet myös rutiinivalvonta, kuten hengityksen ja verenkierron muuttujien sekä happikyllästeisyyden valvonta, ja anestesiaan valmistautumisen toimintatavat. Nukutuslääkäriltä saatte lisätietoja, ja hän voi vastata mahdollisiin kysymyksiinne.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype