Risici ved narkose


På Astrid Lindgrens Barnsjukhus bedøves årligt cirka 6.500 børn i alderen 0-18 år før undersøgelser og operationer. Mange af de narkoser, der gennemføres, er rutinemæssige, mens andre kræver omfattende og individuelt tilpassede forberedelser i samarbejde med andre specialister. Efter mange års udvikling af udstyr, medicin, rutiner og viden er risikoen i forbindelse med narkose væsentligt reduceret, og sikkerheden meget høj. Medvirkende faktorer hertil er rutinemæssig overvågning af blandt andet åndedræt, ilttilførsel og hjertefunktion samt rutiner til forberedelse før narkosen. Narkoselægen kan give mere detaljeret information og svar på dine spørgsmål.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype