ห้องพักฟื้น


เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ป่วยจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ห้องพักฟื้นภายหลังการผ่าตัด ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะเข้ามาในห้องเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดอยู่เสมอ ดังนั้น คุณควรจะนั่งรออยู่ในห้องรับรองในเวลาที่คิดว่าการผ่าตัดจะเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะมาหาคุณที่ห้องรับรองเพื่อพาคุณไปที่ห้องพักฟื้น

ห้องพักฟื้นเป็นห้องที่ใหญ่กว้างขวาง มีเด็กเล็ก เด็กโต อายุต่างๆ กันนอนพักฟื้นรวมกันอยู่ในห้อง พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้สองคน แต่ไม่อนุญาตให้พี่น้องของเด็กเข้ามา เรามีกฎห้ามไม่ให้เด็กหรือผู้ปกครองนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องพักฟื้น เพราะอาจรบกวนเด็กๆ ที่กำลังงดอาหาร และจะขอร้องให้คุณถอดเสื้อโค้ต เสื้อแจ็กเก็ต และถุงใหญ่ไว้ที่หอผู้ป่วย หรือเก็บไว้ในล็อกเกอร์ที่ห้องรับรอง นอกจากนี้ เรายังจะขอให้คุณปิดโทรศัพท์มือถือในห้องพักฟื้น เพราะสัญญาณโทรศัพท์อาจรบกวนอุปกรณ์เทคนิคและอุปกรณ์การแพทย์ และอาจรบกวนเด็กๆ ที่เพิ่งฟื้นจากการสลบด้วย

เด็กบางคนอาจร้องไห้กลัวและต้องการคำปลอบใจ แต่เด็กส่วนใหญ่จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมา และจะมีอาการดีขึ้นมากหากได้มีเวลานอนพักและตื่นขึ้นเองในเวลาที่ต้องการ เด็กผู้ป่วยทุกคนจะได้รับอ็อกซิเจนเสริมทางหน้ากากที่วางไว้ใกล้ใบหน้า และจะมีการสังเกตติดตามสภาวะการหายใจ ชีพจร และวัดปริมาณอ็อกซิเจน (oxygen saturation) ของเด็กอย่างระมัดระวัง ปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อการวางยาสลบและการผ่าตัด ซึ่งบางครั้งอาจเป็นปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้นเฉพาะราย เราได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดและป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างและหลังการวางยาสลบ อย่างไรก็ตาม ทั้งๆ ที่ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว เด็กยังอาจมีอาการต่อไปนี้ เช่น

  • อ่อนเพลียและวิงเวียนศีรษะ
  • คลื่นไส้และอาเจียน
  • เจ็บคอ
  • ไอ
  • ปวดตามบริเวณที่ถูกฉีดยาสลบ (ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ)
  • รู้สึกอึดอัดหรือปวด อาจจะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ หรือการสวนปัสสาวะ

เราจะให้ยาแก้ปวดแก่เด็กผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดแล้วนานเท่าที่เด็กต้องการ หลังการผ่าตัดบางชนิด ผู้ป่วยจะได้รับยาแก้ปวดโดยการปั๊มให้ยาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ห้องพักฟื้นจะติดตามประเมินความต้องการยาแก้ปวดของผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา และจะให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมตามที่ผู้ป่วยต้องการ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มาด้วยสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ได้ โดยบอกเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นว่าเด็กของคุณรู้สึกเจ็บปวด

เมื่ออาการของเด็กดีขึ้นจนถึงเกณฑ์การส่งผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นได้แล้ว ก็ให้กลับไปที่หอผู้ป่วยได้

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype