På oppvåkningsavdelingen


Når operasjonen er avsluttet flyttes barnet til oppvåkningsavdelingen. Kirurgen kommer i de fleste tilfeller og informerer om resultatet av operasjonen. Derfor er det fint om du befinner deg i venterommet på den tiden en beregner at operasjonen skal være ferdig. Personalet henter deg fra venterommet og viser vei til oppvåkningsavdelingen.

Oppvåkningsavdelingen er en stor sal med plass til flere barn i ulike aldere. Det er tillatt at to foreldre/foresatte er til stede hos barnet. Søsken har ikke adgang. Verken barn eller foreldre får spise eller drikke på oppvåkningsavdelingen ettersom dette kan virke forstyrrende på de av barna som er fastende. Yttertøy og store vesker ber vi dere la ligge igjen på avdelingen eller i låsbar garderobe på venterommet. Mobiltelefoner skal være avslått da de kan forstyrre medisinskteknisk utstyr og er svært forstyrrende for barn som våkner etter en narkose.

Noen barn er leie seg og trenger trøst, men de fleste er trette og har det best når de får våkne i sitt eget tempo. Alle barn får puste inn oksygen som blåses ut foran ansiktet. Pust, puls og oksygeninnholdet i blodet blir nøye overvåket.

Barns reaksjon og eventuelle bivirkninger av narkose er høyst individuelle. Både under og etter narkose skjer et intensivt arbeid for å unngå og lindre bivirkningene. Til tross for dette kan blant annet følgende bivirkninger forekomme:

  • tretthet og svimmelhet
  • kvalme og brekninger
  • Vondt i halsen
  • Hoste
  • Ubehag fra området der innfart/plastrør til blodbanen sitter
  • Plager fra evt. urinkateter eller dren

Jevnlig smertelindring gis så lenge det er nødvendig til alle barn som har gjennomgått en operasjon. Etter visse inngrep gis smertelindring kontinuerlig via en smertepumpe. Personalet på oppvåkningsavdelingen vurderer fortløpende barnets smerter og gir passende behandling. Som forelder/foresatt kan du hjelpe til ved å gi tilbakemelding når du mener ditt barn har vondt.

Når barnet oppfyller kriteriene for utskriving fra oppvåkningsavdelingen får barnet komme tilbake til egen avdeling.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype