اتاق ریکاوری


وقتی جراحی به پایان رسید، بیمار به اتاق ریکاوری بعد از عمل جراحی انتقال مییابد. جراح مسئول معمولا برای ارائه اطلاعات درباره جراحی وارد این اتاق میشود. بنابراین، مفید خواهد بود که شما در زمان پیش بینی شده برای پایان جراحی در اتاق انتظار حضور داشته باشید. کارکنان به اتاق انتظار میآیند تا شما را به اتاق ریکاوری ببرند.

اتاق ریکاوری، اتاق بزرگی است که فضای کافی برای حضور چندین کودک با اندازه بدنی و سنهای مختلف را دارد. امکان حضور هر دو ولی یا افراد همراه وجود دارد. برادران و خواهران مجاز به ورود نیستند. نه کودکان و نه بزرگسالان مجاز به خوردن یا آشامیدن در اتاق ریکاوری نیستند، زیرا این کار میتواند برای کودکانی که پرهیز غذایی دارند آزاردهنده باشد. ما از شما میخواهیم تا کت و ژاکتهای خود و همچنین کیفهای بزرگ خود را در بخش یا در قفسههای

موجود در اتاق انتظار قرار دهید. تلفنهای همراه/ سیار میتوانند در عملکرد تجهیزات پزشکی و فنی اختلال ایجاد نمایند و همچنین میتواند برای کودکی که از بیهوشی خارج میشود آزاردهنده باشد، به همین دلیل از شما میخواهیم تا آنها را در اتاق ریکاوری خاموش نمایید.

بعضی از کودکان ناراحت هستند و نیاز به دلداری دارند اما اکثریت کودکان پس از بیهوشی خسته هستند و بهترین کار آن است که خودشان به طور طبیعی بیدار شوند. همه بیماران از طریق ماسکی که نزدیک صورتشان قرار داده میشود اکسیژن مکمل دریافت میکنند. تنفس، نبض و اشباع اکسیژن از آن دسته عواملی هستند که باید به دقت مورد نظارت و کنترل باشند. عکسالعملها و عکسالعملهای نامساعد احتمالی کودکان به بیهوشی و جراحی به شدت به خصوصیات هر فرد بستگی دارد. طی مدت بیهوشی و پس از آن تلاشهای زیادی برای جلوگیری از کاستن هرگونه عوارض جانبی احتمالی صورت میگیرد. علیرغم این تلاشها، امکان بروز موارد زیر وجود دارد:

  • خستگی و منگی
  • حالت تهوع و استفراغ
  • گلودرد
  • سرفه
  • • ناراحتی در بخش دسترسی به سیاهرگ
  • • ناراحتی یا درد به دلیل سوند یا درین ادرار

تا زمانیکه نیاز باشد داروهای مسکن برای همه بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند تجویز میشوند. پس از برخی از اعمال جراحی، دارو به طور مداوم از طریق یک پمپ وارد بدن میشود. کارکنان اتاق ریکاوری به طور مداوم نیاز به تسکین درد را ارزیابی میکنند و به حد نیاز درمان مناسب را اعمال میکنند. به عنوان ولی یا فرد بزرگسال همراه، برای کمک به کارکنان، میتوانید وقتی فرزندتان درد دارد موضوع را به آنها اطلاع دهید.

وقتی فرزند شما به معیارهای تعریف شده برای ترک کردن اتاق ریکاوری رسید، قادر خواهید بود به بخش خود بازگردید.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype