การเตรียมตัวสำหรับการวางยาสลบ


สุขภาพของเด็กก่อนหน้าที่จะได้รับการวางยาสลบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นเมื่อพบกัน เจ้าหน้าที่วิสัญญีจะซักถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรหลานของคุณ การคิดเตรียมคำตอบล่วงหน้าในข้อต่อไปนี้จะช่วยได้มาก

คำถามสำหรับทุกคน :

  • ประวัติความเจ็บป่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • การแพ้ (เช่น แพ้ยา แพ้อาหาร ฯลฯ)
  • ยาที่ใช้ในปัจจุบันและเมื่อเร็วๆ นี้ (ภายในเดือนที่แล้ว)
  • ยาสลบที่เคยได้รับ และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการวางยาสลบ
  • ญาติพี่น้องที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการวางยาสลบ
  • น้ำหนักตัวในเวลานี้
  • ฟันโยกคลอน
  • อาการเมารถ เมาเรือ

คำถามเพิ่มเติมสำหรับเด็กวัยรุ่น :

  • การสูบบุหรี่
  • การตั้งครรภ์

โปรดอย่าลืมแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้เจ้าหน้าที่วิสัญญีได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบุตรหลานของคุณมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวม การเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่) โรคกล่องเสียง ต่อมทอนซิลอักเสบ หรือเพอร์ทัซซิส (โรคไอกรน) คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแม้กระทั่งโรคหวัดธรรมดาทั่วไป – เพราะสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการวางยาสลบ อาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้แก่ เป็นไข้ ไอ หายใจติดขัด มีเสมหะในลำคอ และโรคหวัดติดต่อ (น้ำมูกไหล) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวางยาสลบ ทำให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น หรือต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไป

นอกจากนี้ คุณควรที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หากบุตรหลานของคุณมักจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เช่น ขณะโดยสารรถยนต์ (อาการเมารถ เมาเรือ)

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype