U diyaar garowga suuxinta


Marka ilmaha la suuxinnaayo caafimaadka ilmaha muhiimmad gaar ah ayaa la siiyaa. Sidaas darteed shaqaalaha suuxintu waxay ku weydiin doonaan suáalo badan. Sidaas darteed waxaa fiican inaad ka sii fekerto yaxyaaba soo socda:

QSuáalo dadka oo dhan la weydiiyo

  • Xanuunnada haya iyo kuwii horay ugu dhacay
  • Xasaasiyad ama xajiin
  • Daawada ilmuhu cuno iyo kuwii uu dhowaan ( bishii u damaysey) cunijirey
  • Haddii hadda ka hor la suuxiyey iyo haddi suuxintaas hore uu dhib kala kulmay
  • Wax ehelkiisa ah hadday suuxin dhib kala kulmeen
  • Miisaanka ilmaha waqtigaan
  • ilko liiqliiqanaya
  • Hadduu ku xanunsado safarka

Suáalo kale oo dhallinyarada la weydiiyo

  • Cunidda tobaakada
  • Uur

Waxaa aad muhiim u ah inaad noo sheegtid haddii ilmaha uu dhowaanahan ku dhacay cudurrada ku dhaca neefmareenka sida lunginflamation, boronkiito, quman xanuun, qixdheer iyo wax la mid ah. Ha ilaawin in aad noo sheegto haaddii ilmaha dhowaanahaan durey/hargab ku nacay. Calaamadaha xanuunnada neefmareenku waa qandho/xumad, qufac, cabudh/cabur iyo duuf neefsashada oo dhibta. Xanuunnadaasi waxay keeni karaan dhib marka la suuxinaayo waxay kaloo keeni karaan in waqtiga daaweyntu in uu dheeraado ama qalitaankii dib loo dhigo. Waxaa kaloo muhiim ah in aad noo sheegto haaddii ilmuhu yaqyaqsi, lalabo ama jalaalugo badan yahay ama matag dhowyahay tusaale ahaan marka uu gaari raaco haddu matago.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype