Forberedelser før narkose


Når det skal gis narkose er barnets helsetilstand av stor betydning. Narkosepersonalet kommer derfor til å stille flere spørsmål. Det vil være en fordel å på forhånd ha tenkt gjennom følgende:

Spørsmål for alle:

  • Tidligere og nåværende sykdommer
  • Allergier
  • Aktuelle og nylig (siste måned) anvendte medisiner
  • Tidligere narkoser og eventuelle komplikasjoner i forbindelse med det
  • Slektninger som har hatt problemer i forbindelse med narkose
  • Aktuell vekt
  • Løse tenner
  • Reisesyke

Ekstra spørsmål for ungdommer:

  • Bruk av tobakk
  • Graviditet

Tenk spesielt på å gi beskjed til narkosepersonalet om barnet har, eller nylig har hatt, sykdommer i luftveiene som lungebetennelse, falsk krupp, halsbetennelse, kikhoste. Glem ikke å fortelle om barnet nylig har vært forkjølet. Symptomer på sykdommer i luftveiene kan være feber, hoste, pustebesvær, tett eller rennende nese. Disse sykdommene øker faren for komplikasjoner i forbindelse med narkose og kan medføre forlenget sykehusopphold eller at operasjonen må utsettes. Det er også viktig at du gir beskjed dersom barnet har lett for å bli kvalm og kaste opp, for eksempel i forbindelse med bilkjøring.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype