آمادگی برای بیهوشی


وضعیت کنونی سلامت فرزند شما اهمیت زیادی در رابطه با بیهوشی دارد. بنابراین کارکنان بخش بیهوشی وقتی شما را ملاقات میکنند چند سوال از شما خواهند پرسید. اگر از قبل راجع به موارد زیر فکر کرده باشید، بسیار مفید خواهد بود:

سوالات عمومی:

  • بیماریهای قبلی و کنونی
  • حساسیتها
  • داروهای کنونی و اخیر (طی یک ماه گذشته)
  • داروهای هوشبری قبلی و هرگونه شکایت درباره بیهوشی
  • خویشاوندانی که مشکلات مربوط به بیهوشی داشتهاند
  • وزن کنونی
  • دندانهای لق
  • حالت تهوع به هنگام حرکت با وسایل نقلیه

سوالات اضافی برای نوجوانان:

  • مصرف تنباکو
  • ارداری

در صورتیکه فرزند شما مشکلاتی در سیستم تنفسی داشته یا دارد، مانند سینه پهلو، بیماری بخش فوقانی دستگاه تنفسی (سرماخوردگی یا آنفلونزا)، خروسک، التهاب لوزه یا سیاه سرفه، به طور ویژه به یاد داشته باشید که کارکنان بخش بیهوشی را مطلع سازید. حتی سرماخوردگیهای معمولی را از یاد نبرید- این موارد هم میتوانند مشکلاتی در ارتباط با بیهوشی ایجاد نمایند. نشانههای این مشکلات عبارتند از تب، سرفه، مشکل تنفسی، احتقان و زکام (بینی دارای ترشح). این نوع بیماری میتواند خطر مشکلات ناشی از بیهوشی را افزایش دهد، دوره بستری بودن در بیمارستان را طولانی کند یا باعث به تاخیر افتادن عمل جراحی شود.

همچنین بسیار اهمیت دارد که بگویید فرزند شما مستعد حالت تهوع و استفراغ است، مثلا وقتی در ماشین هستید (حالت تهوع به هنگام حرکت با وسایل نقلیه).

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype