Forberedelser før narkose


I forbindelse med narkose er barnets helbredstilstand af største betydning. Narkosepersonalet vil derfor stille en række spørgsmål, og det er en god idé at have tænkt det følgende igennem:

Spørgsmål til alle

  • Tidligere og nuværende sygdomme
  • Allergier
  • Aktuel og nyligt (seneste måned) anvendt medicin
  • Tidligere narkoser og eventuelle komplikationer i forbindelse hermed
  • Slægtninge, som har haft problemer i forbindelse med narkose
  • Aktuel vægt
  • Løse tænder
  • Køresyge

Ekstra spørgsmål til unge:

  • Rygning
  • Graviditet

Sørg især for at fortælle narkosepersonalet om barnet har, eller for nylig har haft, sygdomme i luftvejene i form af lungebetændelse, luftrørskatar, falsk strubehoste, halsbetændelse eller kighoste. Glem heller ikke at fortælle, om barnet for nylig har været forkølet. Symptomer på sygdomme i luftvejene er for eksempel feber, hoste, åndedrætsbesvær, forstoppelse i næsen eller løbende næse. Disse sygdomme øger risikoen for komplikationer i forbindelse med narkose og kan bevirke, at behandlingstiden forlænges, eller at operationen udskydes. Det er også vigtigt, at du fortæller, om barnet har let ved at få kvalme og kaste op, for eksempel i forbindelse med bilkørsel.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype