Pripreme za anesteziju


Trenutačno zdravstveno stanje vašeg djeteta je od velike važnosti radi anestezije. Osoblje za anesteziju će stoga imati niz pitanja kada se sastanete s njima. Od koristi je da razmislite o sljedećem:

Pitanja za svakoga:

  • Prošle i sadašnje bolesti
  • Alergije
  • Sadašnji i ne tako davni lijekovi (tokom prošlog mjeseca)
  • Prethodni anestetici i bilo koje komplikacije povezane sa anestezijom
  • Rodbina koja je imala probleme povezane sa anestezijom
  • Sadašnja tjelesna težina
  • Labavi zubi
  • Bolest kretanja

Dodatna pitanja za mladež:

  • Upotreba duhana
  • Trudnoća

Imajte na umu da morate obavjestiti osoblje anestezije ako vaše dijete ima ili je imalo problema sa respiratornim sistemom kao što su pneumonija, bolesti gornjih dišnih puteva (prehlada ili gripa), krup (akutno hripavo zapaljenje grkljana), upalu tonzila ili pertusis (hripavac, veliki kašalj). Nemojte zaboraviti spomenuti ni najobičniju prehladu – to isto može uzrokovati probleme povezane s anestezijom. Simptomi mogu uključiti temperaturu, respiratorni distres, kongestiju i korizu (rinitis, curenje iz nosa). Ove vrste oboljenja mogu povećati rizik komplikacija anestezije, produženi boravak u bolnici ili dovesti do odgode operacije.

Važno je također spomenuti ako vaše dijete ima sklonost mučnini ili povraćanju, na primjer kada se vozi u autu (bolest kretanja).

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype